Akt o Usługach Cyfrowych – publiczne konsultacje

28 cze 2023

21 czerwca Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące bazy danych, która ma zawierać decyzje i uzasadnienia wydawane przez platformy internetowe w przedmiocie moderowania treści nielegalnych i szkodliwych. 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Akt o Usługach Cyfrowych, dostawcy platform internetowych bez zbędnej zwłoki przekazują Komisji decyzje i uzasadnienia w przedmiocie moderowania treści nielegalnych i szkodliwych, w celu umieszczenia ich w dostępnej publicznie bazie danych nadającej się do odczytu maszynowego zarządzanej przez Komisję.  
 
Po utworzeniu bazy danych, platformy będą przesyłać do utworzonej bazy danych wydane przez siebie decyzje wraz z uzasadnieniami. Treści te będą publiczne dostępne (bez ujawnienia danych osobowych), co realizuje postulat transparentności po stronie platform internetowych, i jednocześnie przyczyni się do walki z nielegalnymi i szkodliwymi treściami w Internecie. 

Celem konsultacji publicznych jest zebranie informacji na temat sposobu realizacji obowiązku przekazywania decyzji i uzasadnień. 
 
Konsultacje potrwają do 17 lipca 2023 r. 
  
Link do konsultacji znajdą Państwo pod linkiem.