Aleksandra Młoczkowska członkiem komitetu INTA ds. ochrony znaków towarowych w Internecie

20 wrz 2017

Z przyjemnością informujemy, że rz. pat. Aleksandra Młoczkowska została członkiem komitetu INTA, który w latach 2018-2019 będzie zajmował się ochroną znaków towarowych w Internecie.

Komitet ds. ochrony znaków towarowych w Internecie (Internet
Committee) opracowuje i propaguje zasady Stowarzyszenia INTA w zakresie
zrównoważonej ochrony znaków towarowych w Internecie. Komitet
skoncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu zasad oraz na
kwestiach dotyczących zapewniania zgodności w ramach Internetowej
Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN) w odniesieniu do używania
znaków towarowych w systemie nazw domen. Obejmuje to aktywne i
konstruktywne uczestnictwo w grupach roboczych, a także sporządzanie
uwag opinii publicznej. Poza opracowywaniem zasad ICANN, komitet będzie
również monitorować najnowsze osiągnięcia związane z innymi globalnymi
projektami dotyczącymi zarządzania Internetem, mediami
społecznościowymi, aplikacjami mobilnymi i innymi platformami
technologicznymi. Ponadto komitet będzie również służyć wiedzą
specjalistyczną właściwym komitetom i pracownikom INTA.