Powrót

Aleksandra Młoczkowska członkiem komitetu INTA ds. ochrony znaków towarowych w Internecie

Z przyjemnością informujemy, że rz. pat. Aleksandra Młoczkowska została członkiem komitetu INTA, który w latach 2018-2019 będzie zajmował się ochroną znaków towarowych w Internecie.

Komitet ds. ochrony znaków towarowych w Internecie (Internet Committee) opracowuje i propaguje zasady Stowarzyszenia INTA w zakresie zrównoważonej ochrony znaków towarowych w Internecie. Komitet skoncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu zasad oraz na kwestiach dotyczących zapewniania zgodności w ramach Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN) w odniesieniu do używania znaków towarowych w systemie nazw domen. Obejmuje to aktywne i konstruktywne uczestnictwo w grupach roboczych, a także sporządzanie uwag opinii publicznej. Poza opracowywaniem zasad ICANN, komitet będzie również monitorować najnowsze osiągnięcia związane z innymi globalnymi projektami dotyczącymi zarządzania Internetem, mediami społecznościowymi, aplikacjami mobilnymi i innymi platformami technologicznymi. Ponadto komitet będzie również służyć wiedzą specjalistyczną właściwym komitetom i pracownikom INTA.

Lipiec