Powrót

Compilance – Spotkanie regionalne Komisji Konkurencji w Polsce ICC Polska

W dniu 23 listopada 2015r. odbyła się w salach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencja organizowana przez Komisję Konkurencji Międzynarodowej Izby Handlowej w Polsce (ICC Polska). Konferencja dotyczyła budowania programów zgodności z prawem konkurencji. W trakcie spotkań zaprezentowano „Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji”, czyli polską wersję przewodnika pod nazwą „ICC Antitrust Compliance Toolkit”. Dokument ten zawiera zestaw narzędzi pomagających przygotować, wdrożyć i egzekwować skuteczny program zgodności z prawem konkurencji w przedsiębiorstwach. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli:

  • Waldemar Jurasz Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie, r. pr. Wojciech Kowalewski Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska,
  • dr hab. Paweł Podrecki członek zwykły ICC,
  • adw. Andrzej Bednarczyk z kancelarii Bednarczyk Łuczak i Wspólnicy,
  • Zbigniew Pilch oraz Dariusz Konieczny ze Stowarzyszenia Producentów Cementu,
  • apl. r. Aleksandra Dziurkowska oraz apl. r. Katarzyna Wiese z kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Prelegenci zaprezentowali treść „Zestawu Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji”, zwracając szczególną uwagę na kwestię oceny ryzyka oraz przekazali uczestnikom swoje praktyczne uwagi dotyczące przygotowywania programów compliance.

W spotkaniu wzięli udział liczni uczestnicy zainteresowani problematyką programów compliance, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkani. W ramach konferencji udostępniono polską edycję „Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji”, a także po raz pierwszy polską wersję skróconego przewodnika przestrzegania prawa konkurencji dedykowanego małym i średnim przedsiębiorcom.

Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC) jest organizacją reprezentującą interesy światowego biznesu wobec rządów i organizacji międzynarodowych, a ponadto zajmuje się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych oraz międzynarodowym arbitrażem gospodarczym.

ICC, powstała w 1919 roku, to pozarządowa organizacją tysięcy przedsiębiorstw i izb przemysłowo – handlowych z ponad 130 krajów. ICC jest stowarzyszeniem autonomicznych i niezależnych Komitetów Narodowych. Tylko Komitety Narodowe mogą delegować reprezentantów do światowej rady ICC i innych władz ICC jak również do komisji kodyfikacyjnych i Sądu Arbitrażowego.

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) powołany został 21 marca 2000 roku.

maj