Dotacje unijne dla mśp

25 sty 2023

Już są! Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach funduszu „Ideas Powered for business” na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. O dofinansowanie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotację z Funduszu MŚP w poprzednich latach.

Ile możesz zyskać?

Znaki towarowe i wzory przemysłowe:

  • 75% zwrotu opłat na szczeblu krajowym (Urząd Patentowy RP), regionalnym (kraje Beneluksu) i unijnym (w EUIPO) – za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz za badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji
  • 50% zwrotu opłat poza UE (WIPO) – za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie i późniejszych opłat za wyznaczenie poza UE

Przykładowo: Spółka chce zarejestrować znak towarowy w 4 klasach na terytorium UE. Łączna opłata wynosi 1200 EUR. Dzięki dotacji finalnie zapłaci 300 EUR i oszczędzi aż 900 EUR (ok. 4200 zł)!

Maksymalnie 1000 EUR zwrotu na osobę/podmiot.

Jak to wygląda w praktyce?

1 Krok – Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

Przygotuj następujące dokumenty:

  • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa banku, nazwa przedsiębiorstwa, numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT,
  • zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu lub nadaniu NIP.

2 Krok – Zatwierdzenie wniosku

Po zatwierdzeniu wniosku można wystąpić z wnioskiem o potrzebne czynności dotyczące własności intelektualnej, np. rejestrację znaku towarowego. W tym kroku trzeba także opłacić całość wymaganych kosztów, np. opłaty zgłoszeniowej.

Uwaga! Z dotacji należy skorzystać w ciągu 4 miesięcy od momentu jej otrzymania.

3 Krok – Złożenie wniosku o zwrot kosztów

Zwrot uzyskasz w terminie ok. 1 miesiąca.