Europejski Akt o Wolności Mediów coraz bliżej

18 paź 2023

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie dla wolności mediów w UE, Parlament Europejski przyjął 3 października 2023 r. stanowisko w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (European Media Freedom Act – EMFA). Za EMFA opowiedziało się 448 europosłów, 102 było przeciw, a 75 wstrzymało się od głosu.

Europejski Akt o Wolności Mediów ma na celu wzmocnienie przejrzystości mediów w Unii Europejskiej, zapewnienie mediom niezależności i ochrony przed polityczną lub gospodarczą ingerencją. 

Co się zmieni?

  • Zakazane będą wszelkie formy ingerencji w decyzje redakcyjne mediów, 
  • Ograniczona zostanie możliwość użycia oprogramowania szpiegującego, 
  • Media (w tym platformy internetowe i przeglądarki) będą miały obowiązek publikować informacje dotyczące struktury własności tych mediów, 
  • Stworzony zostanie mechanizm zarządzania nakazami usunięcia treści, 
  • Wprowadzony zostanie limit reklam publicznych przydzielanych na każdego pojedynczego dostawcę mediów, platformę internetową czy wyszukiwarkę, 
  • W planach jest także utworzenie niezależnego organu medialnego tj. Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych oraz powołanie niezależnej grupy ekspertów dla sektora mediów. 

Następne kroki:

Przyjęte stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie podstawą do negocjowania ostatecznego kształtu Aktu z Radą Unii Europejskiej. 
 
Link do procedury legislacyjnej EMFA >>