Forum dla Wolności i Rozwoju

28 paź 2015

W dniach 28-30 października br. odbyło się w
Katowicach Forum dla Wolności i Rozwoju, zrzeszające ekspertów
dziedzinowych oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki.

Podczas Forum swoją prelekcję w panelu „Innowacyjność” wygłosił m. in. dr hab. Paweł Podrecki, który w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, nowelizacją prawa własności intelektualnej oraz tzw. ustawą o innowacyjności, przedstawił również propozycje systemowych zmian legislacyjnych mające wpływ na tworzenie przyjaznego dla innowacyjności ekosystemu prawnego.

Wyniki prac grup eksperckich zostaną sformułowane jako propozycje nowelizacji ustaw, a następnie przekazane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.