Inspektor Ochrony Danych – VIII edycja studiów podyplomowych

01 lip 2022

INP PAN informuje o otwarciu rekrutacji na VIII edycję studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych”, których kierownikiem jest Grzegorz Sibiga.

Studia realizowane są w dwóch specjalizacjach:

 • Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych
 • Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym

W najnowszym programie studiów m. in.: 

 • Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego.
 • System, struktura i uwarunkowania polskich przepisów ochrony danych osobowych (wdrażanie RODO od strony legislacyjnej).
 • Podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym
 • Zasady przetwarzania danych osobowych: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. Warunek rozliczalności.
 • Transfer danych do państwa trzecich
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych, jego zadania i ich realizacja.
 • Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami przez inspektora ochrony danych. Przeprowadzanie przez IOD audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.
 • Znaczenie norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO
 • Zabezpieczenie danych osobowych według RODO

W nowej edycji zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni inspektorzy ochrony danych, jak również pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty, które prowadzone będą w formie zdalnej i stacjonarnej (z dostępem zdalnym).

Rekrutacja potrwa do dnia 24 października 2022 r.

Szczegółowe informacje pod adresem.

Serdecznie zapraszamy!