IP Insights. Co uniemożliwi Ci rejestrację znaku towarowego? Cz. 2 – Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

14 cze 2024

Nie ma możliwości zarejestrowania znaków towarowych, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w Urzędzie Patentowym RP i EUIPO. Przepisy nie zawierają definicji tego, co należy rozumieć jako „porządek publiczny” lub „dobre obyczaje”, ani nie wyjaśniają związku między tymi dwoma.

Z pomocą w tym zakresie przyszła kolejna wspólna praktyka CP14 stworzona przez Urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich i stowarzyszenia użytkowników aktywnie współpracujących w ramach utworzonej Sieci Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPN).

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania IPinsights, gdzie nasza ekspertka, Justyna Sitnikow:

  • omawia wspólne rozumienie porządku publicznego i dobrych obyczajów,
  • przedstawia niewyczerpujący wykaz grup oznaczeń, które mogą wchodzić w zakres stosowania tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji,
  • przytacza ciekawe przykłady znaków, które zostały wskazane jako budzące zastrzeżenia pod kątem zgodności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Zachęcamy do lektury!

Zachęcamy do lektury pozostałych publikacji z cyklu IP Insights: