Jak skutecznie wdrożyć Akt o Usługach Cyfrowych?

05 gru 2023

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się najnowszy artykuł, w którym eksperci kancelarii TKP: Xawery Konarski, Piotr Wasilewski, Arkadiusz Baran, Dominik Gabor podpowiadają, jak skutecznie wdrożyć przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych.

Pośrednicy internetowi, którzy uchybią obowiązkom nałożonym na nich przez AUC, będą musieli się liczyć z wysokimi karami. Te mogą wynosić nawet do 6 proc. rocznego światowego obrotu usługodawcy. Aby ich uniknąć, już teraz warto dokonać wielu zmian prawnych i operacyjnych pod kątem nowych przepisów.

Wyodrębniliśmy następujące etapy wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych:

1. Identyfikacja usług podlegających AUC;

2. Analiza luk, w tym m.in. audyt i darkpattern;

3. Działania dostosowawcze, w tym m.in.:
 
– aktualizacja regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (polityka moderowania treści), 
– opracowanie wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w ramach mechanizmu notice&action, 
– opracowanie wzorów powiadomień i decyzji w zakresie moderowania treści, 
– wdrożenie zmian programistycznych w interfejsach stron internetowych i aplikacji mobilnych wykorzystywanych do świadczenia usług pośrednich;

4. Szkolenia (np. moderatorów, członków działów prawnych przedsiębiorstw z branży usług cyfrowych);

5. Audyt i raport powdrożeniowy.

Współdziałanie kluczem do sukcesu przy wdrożeniu AUC.

Tak jak przy tworzeniu nowego produktu, kluczem do wdrożenia AUC w firmie jest współdziałanie osób o różnych kompetencjach (np. legal, compliance, #IT, UI/UX). Dzięki temu rekomendacje prawników nie rozminą się z możliwościami technicznymi. Jeśli firma chce dokonać sprawnego wdrożenia AUC, nie należy koncentrować się na działaniach jednego zespołu, ale pomyśleć nad stworzeniem kompleksowego zespołu wdrożeniowego, gdzie swoje miejsce znajdą osoby z różnych zespołów.

Jasny i prosty język w komunikacji z użytkownikami.

AUC stawia na jasny, prosty i jednoznaczny język komunikowania się z użytkownikami usług, dlatego warto wykorzystać wdrożenie unijnych przepisów do gruntownego uproszczenia polityk, komunikatów czy regulaminów, które często funkcjonują w tym samym lub zbliżonym kształcie do wielu lat.

Pełna wersja artykułu pod linkiem (za paywallem).

Zapraszamy do lektury!