Komisja Prawa Autorskiego

13 mar 2019

W
środę 13 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu
Komisji Prawa Autorskiego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dziewiątą 5-letnią kadencję.

W gronie dwudziestu arbitrów wybranych przez Ministra znalazła się Prof. Elżbieta Traple oraz adw. Wojciech Kulis.

Ważnym dla branż medialnej,
kultury czy twórczej zadaniem Komisji jest rozstrzyganie o zasadach
zbiorowego korzystania przez różnych użytkowników (np. nadawców
radiowych i telewizyjnych, operatorów sieci kablowych, właścicieli kin,
hoteli, branży internetowej) z praw autorskich i praw pokrewnych do
m.in. utworów audiowizualnych, muzycznych, słownych, plastycznych czy
artystycznych wykonań piosenek. Pełny skład Komisji Prawa Autorskiego
obecnej kadencji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce  „Komisja Prawa Autorskiego”.