Końcem września Komisja Europejska uruchomiła bazę danych DSA Transparency Database

11 paź 2023

Artykuł 17 Aktu o Usługach Cyfrowych nakłada na dostawców usług hostingowych obowiązek przedstawiania wszystkim zainteresowanym odbiorcom usługi jasnych i konkretnych uzasadnień podejmowanych działań stanowiących moderowanie treści. 

W jakim celu powstała baza danych DSA Transparency Database?

  • Zgodnie z art. 24 ust. 5 AUC dostawcy platform internetowych bez zbędnej zwłoki przekazują Komisji decyzje i uzasadnienia w przedmiocie moderowania treści, w celu umieszczenia ich w dostępnej publicznie i zanonimizowanej bazie danych.
  • Baza ta ma zapewnić przejrzystość danych i umożliwić kontrolę nad decyzjami dotyczącymi moderowania treści. Oprócz tego baza ma pomóc w monitorowaniu rozprzestrzeniania się nielegalnych i szkodliwych treści online. 

Kto ma obowiązek przekazywać dane do utworzonej bazy danych?

  • Obecnie obowiązek przekazywania decyzji i uzasadnień do bazy dotyczy wyłącznie bardzo dużych platform internetowych (VLOP).
  • Od 17 lutego 2024 r. dostawcy wszystkich platform internetowych (poza tymi, które kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa) będą musieli przekazywać dane na temat swoich decyzji dotyczących moderowania treści. 

Baza gromadzi dane przesyłane przez 16 różnych platform: AliExpress, Amazon, Apple AppStore, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (Twitter) i YouTube. Użytkownicy mogą przeszukiwać dane bazy w oparciu o różne kryteria np. rodzaj nałożonego ograniczenia, ale najbardziej interesujące są kategorie podstaw do usunięcia treści.

Statystyki:

Dotychczas (do 11.10.2023 r., godz. 12.40) do bazy przesłano: 61 552 268 uzasadnień podjętych decyzji, co daje 128 234 uzasadnień na godzinę. 

Najbardziej aktywne platformy w ramach bazy to: TikTok, Pinterest, Amazon, Facebook i GoogleMaps. 
 
Najczęściej pojawiajace się powody usunięcia treści to: illegal or harmful speech, pornography or sexualized content, intellectual property infringements, violence. 
 
Co ciekawe, treści sprzeczne z prawem jako podstawa restrykcji związanych z moderowaniem to jedynie 239 990 przypadków, podczas gdy przypadków moderowania treści w związku z ich niezgodnością z warunkami korzystania z platform to aż 57 356 196.  
 
Link do DSA Transparency Database >>