Koniec modelu „zero rating”! 

29 maj 2024

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał zalecenia, które nakazują operatorom mobilnych zaprzestanie stosowania modelu „zero rating”. UKE skontrolował największych dostawców dostępu do Internetu, w tym czterech największych w Polsce operatorów komórkowych – i zalecił im zaprzestanie zawierania umów, które rozliczają usługi w modelu „zero rating”. Urząd nakazuje także modyfikację umów wcześniej zawartych z konsumentami.  

  • Na czym polega model „zero rating”? 

W modelu „zero rating” dostawca Internetu stosuje zerową stawkę transmisji danych dla wybranych aplikacji lub serwisów internetowych. Oznacza to, że korzystając z wybranych aplikacji lub serwisów konsumenci nie pomniejszają wykupionego limitu transferu danych. Co ciekawe – po wykorzystaniu całego limitu danych (przysługującego w ramach umowy) klienci mogą nadal korzystać z tych aplikacji przy pełnej prędkości Internetu. Serwisy muzyczne czy media społecznościowe z nielimitowanym transferem stały się na przestrzeni lat wabikiem na klientów, którzy dzięki takim rozwiązaniom częściej decydują się na wykupienie abonamentu konkretnego operatora.  

  • Jakich usług najczęściej dotyczy model „zero rating”? 

– platformy social media, 

– komunikatory internetowe, 

– platformy streaming wideo i muzyki, 

– platformy usług bankowych, 

– platformy oferujące ebooki i prasę elektroniczną,  

– platformy obsługi abonentów danego operatora (usługi customer care), 

– platformy gier online, 

– platformy nawigacji i map, 

– platformy e-commerce. 

  • Dlaczego UKE wydał takie zalecenie? 

Urząd powołuje się na rozporządzenie unijne (2015/2120) o otwartych internecie oraz na orzeczenia TSUE z lat 2020 i 2021 (sprawy: C-34/20, C-5/20, C-854/19), w których stosowanie modelu „zero rating” zostało określone jako sprzeczne z ideą otwartego internetu oraz jako dyskryminujące. Wytyczne związane z ratingiem wydał także Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).  

  • Czy zalecenia UKE przewidują kary? 

Za nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli UKE może nałożyć karę sięgającą 3% przychodów.  

  • Jakie terminy obowiązują operatorów telekomunikacyjnych po kontroli UKE? 

UKE na mocy wydanej decyzji nakazuje skontrolowanym podmiotom: 

  • zaprzestanie zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych obejmujących usługi rozliczane w modelu „zero rating”, 
  • modyfikację obowiązujących umów zawierających usługi rozliczane w modelu „zero rating” w taki sposób by operator nie świadczył usług rozliczanych w modelu „zero rating”. 

Na dostosowanie się do decyzji Prezesa UKE operatorzy mają 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych. 

Link do treści komunikatu UKE: https://uke.gov.pl/blog/prezes-uke-koniec-modelu-zero-rating-zgodnie-z-wyrokiem-tsue,118.html