Konkurs na najlepszą pracę magisterską w obszarze FinTech.

10 cze 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa innowacji finansowych (FinTech).

Nagrodami dla zwycięzców są odpłatne staże w Kancelarii partnerskiej konkursu, nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz publikacja artykułu naukowego opartego na pracy magisterskiej w dodatku specjalnym do „Monitora Prawniczego” Prawo Innowacji Finansowych (FinTech) 2025.

Termin przesyłania prac i dokumentów upływa 15 sierpnia 2024 r.

Prace oceniane będą przez Jury Konkursu pod przewodnictwem eksperta TKP – dr. hab. prof. UEK Jana Byrskiego.

Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: jan.byrski@traple.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 września 2024 r., podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa innowacji finansowych. Informacje o zwycięzcy będą opublikowane na stronie Wydawnictwa Beck oraz TKP.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin dostępny na stronie TKP oraz na stronie Organizatora:

https://www.beck.pl/o-nas/nasze-nagrody/