Konkurs TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską

26 lip 2023

Już 6 października br. w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple, organizowana przez kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tej okazji przewidziane są dodatkowe inicjatywy, a jedną z nich jest Konkurs TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską na temat praw autorskich i praw pokrewnych. Do udziału w nim zapraszamy magistrów prawa – autorów prac magisterskich poświęconych tematyce praw autorskich lub praw pokrewnych, których obrona nastąpiła w okresie od 16 lipca 2022 r. do 15 lipca 2023 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł. Wyboru laureata dokona Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli ośrodków naukowych prawa własności intelektualnej z całej Polski. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 października 2023 r., podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Autorskiego im. Prof. Elżbiety Traple.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: marketing@traple.pl do dnia 20 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia znajdują się poniżej.

Formularz zgłoszenia

Regulamin II edycji Konkursu TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską na temat praw autorskich i praw pokrewnych