Koordynator ds. usług cyfrowych – nowy regulator Internetu

24 sty 2024

Do 17 lutego 2024 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wskazać Koordynatora ds. usług cyfrowych. Jego zadaniem będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów Aktu o Usługach Cyfrowych.  

Akt o Usługach Cyfrowych proponuje 2 sposoby nadzoru nad pośrednikami internetowymi: 

▪️ bezpośredni nadzór Komisji Europejskiej w stosunku do bardzo dużych platform internetowych (VLOP) i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych (VLOSE), 

▪️ nadzór organów krajowych nad pozostałymi dostawcami usług pośrednich (pośrednikami internetowymi) działającymi na terytorium Unii Europejskiej. 

Koordynator ds. Usług cyfrowych wyznaczony przez każde państwo UE powinien mieć zapewnioną możliwość niezależnego funkcjonowania a także odpowiednie zasoby techniczne, kadrowe i finansowe.  

Zgodnie z opublikowanymi niedawno przez Ministerstwo Cyfryzacji założeniami do projektu ustawy o zmiennie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej AUC, funkcję Koordynatora ds. usług cyfrowych w Polsce ma pełnić Prezes UKE. 

Spośród 27 państw członkowskich UE do dnia 19 stycznia 2024 r. tylko 8 państw jeszcze nie podjęło decyzji w sprawie krajowego Koordynatora ds. usług cyfrowych. Pozostałe państwa są już w trakcie wyboru lub podjęły decyzję o tym, który organ będzie pełnił funkcję koordynatora.  

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi wybranych (i wybieranych) koordynatorów.