Mec. Paweł Podrecki profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

26 wrz 2017

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie konkurencji, prawie nowych technologii i prawie cywilnym. Jest adwokatem i starszym Partnerem Kancelarii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządzał ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego i Komisją  Prawa Autorskiego. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autor licznych publikacji naukowych m.in. monografii: „Prawo Internetu” i „Środki ochrony praw własności intelektualnej”. Współautor w wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach Prawo konkurencji i Prawo własności przemysłowej.

Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach
prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz
prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000,
Legal 500, Rzeczpospolita).