Mikro- i małe przedsiębiorstwa – częściowe wyłączenia zastosowania Aktu o Usługach Cyfrowych

20 gru 2023

Aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń, przeważająca część obowiązków wynikających z Akt o Usługach Cyfrowych nie ma zastosowania w stosunku do dostawców usług pośrednich, którzy kwalifikują się jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa.

  • Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
  • Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwo wyłączenie ich spod zastosowania AUC nie ma charakteru bezwzględnego.

Dostawcy usług pośrednich, którzy kwalifikują się jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa zobowiązani są na podstawie AUC m. in. do:

▪️ odpowiedniego dostosowania warunków korzystania z usług (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną), w szczególności w zakresie moderowanie treści niezgodnych z prawem i warunkami korzystania z usług,
▪️ wdrożenia mechanizmu powiadamiania i reagowania na treści niezgodne z prawem (notice & action),
▪️ sporządzania i przekazywania decyzji i uzasadnień w przedmiocie moderowania treści,
▪️ stosowania się do nakazów podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz do nakazów udzielenia informacji,
▪️ utworzenia punktu kontaktowego dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych,
▪️ utworzenia punktu kontaktowego dla odbiorców usług,
▪️ zawiadamiania organów ścigania o podejrzeniu, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób za pośrednictwem świadczonej usługi,
▪️ powołania przedstawiciela prawnego w jednym z państw członkowskich, w których dostawca oferuje swoje usługi – w przypadku dostawcy niemającego siedziby w UE,
▪️ przekazywania koordynatorowi ds. usług cyfrowych i Komisji Europejskiej – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacji na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy.

Sprawdź, czy świadczone przez Twoją firmę usługi internetowe podlegają kwalifikacji jako usługi pośrednie objęte AUC. Jeśli tak, masz niecałe 2 miesiące na wdrożenie AUC.