Możliwe zmiany prawa konsumenckiego w strefie cyfrowej

14 gru 2022

Czy unijne prawo konsumenckie w sferze cyfrowej potrzebuje wzmocnienia? 

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, aby sprawdzić czy obowiązujące akty prawne wystarczająco chronią konsumentów.

Pod kątem uczciwości cyfrowej sprawdzenia wymagają: 

  • dark patterns,  
  • praktyki personalizacji,  
  • marketing rekomendacyjny, 
  • influencer marketing,  
  • cyfrowe umowy abonamentowe, 
  • przedmioty wirtualne i waluty w aplikacjach. 

Konsultacje dotyczą trzech unijnych dyrektyw:  

  • dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych, 
  • dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, 
  • dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 

Czy okaże się potrzebne stworzenie kolejnej obszernej regulacji dotyczącej Internetu, takiej jak Akt o usługach cyfrowych czy Akt o rynkach cyfrowych? Czy konieczne będzie przyjęcie kolejnego aktu, nazwanego roboczo przez przedstawicielkę Komisji Europejskiej Egelyn Braun Aktem o sprawiedliwości cyfrowej (Digital Fairness Act)? 

Konsultacje potrwają do 20 lutego 2023 r. 

Link do konsultacji.