Nowe przepisy dla sprzedających na platformach internetowych!

24 kwi 2024

Resort rozwoju przygotował przepisy, które mają pomóc uregulować współpracę przedsiębiorców z platformami internetowymi. 18 kwietnia na stronach RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Polskie prawo czeka na implementację rozporządzeń unijnych:

  • Rozporządzenia P2B – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego,
  • Aktu o rynkach cyfrowych – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828.

Nowelizacja przepisów ma na celu:

  • dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji;
  • poprawę środowiska prawnego dla przedsiębiorców dostarczających swoje towary i usługi na platformach internetowych;
  • zwiększenie poziomu przewidywalności prawa pośród przedsiębiorców (a także obywateli) co może w przyszłości mieć wpływ na poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Nowe przepisy prawne znowelizują również:

  • Ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • Ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • Ustawę z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
  • Ustawę z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Jak proponowane zmiany wpłyną na platformy internetowe?

Który organ będzie organem właściwym w sprawie egzekwowania przepisów rozporządzenia P2B i Aktu o rynkach cyfrowych??

Zapraszamy lektury krótkiego podsumowania najważniejszych informacji.