Nowe stanowisko KRRiT w sprawie rozszczepiania sygnału programu w celu stosowania reklam w technologii DAI

02 sie 2023

25 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła stanowisko w sprawie interpretacji art. 44b ustawy o radiofonii i telewizji.

Czego dotyczy art. 44b urt? 

Artykuł ten został wprowadzony do ustawy o radiofonii i telewizji w sierpniu 2021 r. w związku z implementacją dyrektywy 2018/1808 (AVMS). Zakłada on, że bez zgody dostawcy audiowizualnej usługi medialnej (programu telewizyjnego lub VOD) nie jest dopuszczalne naruszanie integralności usługi.

Czym jest naruszanie integralności usługi?

 • Naruszanie integralności to zmiany lub modyfikacje usługi medialnej takie jak:
  • skróty,
  • przerywanie,
  • usuwanie,
  • zakrywanie niektórych elementów,
  • zastępowanie niektórych elementów,
  • dodawanie elementów.
 • Zakrywanie treści audiowizualnych udostępnianych w ramach tej usługi.
 • Modyfikowanie przekazów handlowych stanowiących jej część lub rozpowszechnianych wraz z nią.
 • Zmniejszanie obrazu audiowizualnej usługi medialnej celem umieszczenia w jego pobliżu przekazów o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym.

O czym mówi przyjęte stanowisko KRRiT? 

KRRiT w swoim stanowisku potwierdza dopuszczalność modyfikowania usługi medialnej za zgodą dostawcy usługi. Zgoda powinna być wyraźna i powinna zostać udzielona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Nowe stanowisko KRRiT jest spójne z komunikatem KRRiT z 22 września 2022 r. oraz ze stanowiskiem KRRiT z 27 stycznia 2022 r. 

Zgoda na rozszczepianie bloków reklamowych:

Praktyczne znaczenie przyjętego stanowiska KRRiT sprowadza się do (ponownego) potwierdzenia dopuszczalności rozszczepiania bloków reklamowych zawartych w programach telewizyjnych (za zgodą nadawcy) przy wykorzystaniu technologii dynamicznego wstawiania reklam (DAI). Technologia dynamic ad insertion umożliwia wyświetlanie w ramach linearnego programu telewizyjnego na odbiornikach podłączonych do Internetu dedykowanych reklam (dopasowanych do lokalizacji odbiorcy lub jego zainteresowań).  

Jak jednak podkreśla KRRiT w swoim stanowisku, udzielenie zgody na modyfikowanie programu telewizyjnego przez operatora lub inny podmiot ingerujący w sygnał programu, w żadnym przypadku nie zwalnia nadawcy programu z odpowiedzialności za zmodyfikowany program telewizyjny.

,,Stosowanie technologii DAI nie wyłącza obowiązków nadawców wynikających z ustawowej zasady odpowiedzialności za program (art. 13 ust. 1 u.r.t.). Oznacza to, że nadawcy są zobligowani do przestrzegania wszystkich ustawowych wymogów i ograniczeń dotyczących reklamy (także w przypadku DAI) oraz realizowania wytycznych dotyczących m. in. oznaczania reklam oraz ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży, zgodnie z rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży.”

Pełne stanowisko KRRiT dostępne jest tutaj.