Obniżki cen – kontrola UOKiK w sektorze e-commence

25 sty 2023

UOKiK zaczął weryfikować, czy (i w jaki sposób) przedsiębiorcy wypełniają obowiązek informowania o obniżkach cen, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.  (implementacja dyrektywy Omnibus).  

Przedsiębiorca, informując o obniżce, ma obowiązek – obok ceny lub ceny jednostkowej towaru/usługi – podać informacje o najniższej cenie obowiązującej w ciągu 30 dni poprzedzających obniżkę.  

Informacja o najniższej cenie powinna zostać podana w sposób: 

  • czytelny i niebudzący wątpliwości, 
  • umożliwiający poprawne odczytanie, ile dany produkt kosztuje.  

Przepisy te dotyczą nie tylko sprzedaży internetowej i stacjonarnej, ale również w niektórych przypadkach obejmują reklamę w telewizji, radiu czy Internecie.  

UOKiK w ramach kontroli sprawdził ok. 40 stron internetowych sektora e-commerce z różnych branż: obuwniczej, kosmetycznej, odzieżowej, sprzętu sportowego i elektronicznego.    

Do wszystkich skontrolowanych podmiotów zostały skierowane prośby o zajęcie stanowiska co do poprawności oznaczania cen i promocji. Przewidziana jest także kontrola w sklepach stacjonarnych. Obecnie kontrole mają jedynie charakter postępowań wyjaśniających.  

Przedsiębiorcy, którzy nie będą spełniać nowych obowiązków informacyjnych (w zakresie cen towarów i usług), muszą liczyć się z ryzykiem kary pieniężnej wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Kara może wynieść do 20 000 zł, a w przypadku powtarzających się naruszeń nawet do 40 000 zł.  

W przypadku uznania, że przedsiębiorca dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumenta, również Prezes UOKiK-u może nałożyć na przedsiębiorcę karę wynoszącą do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.  

W najbliższym czasie UOKiK planuje dalsze działania kontrolne – pod lupę zostaną wzięte m.in. realizacja nowych obowiązków informacyjnych dotyczących opinii konsumenckich i plasowania.