Ogłoszenie KRRiT o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8

24 maj 2023

17 maja w ,,Monitorze Polskim” opublikowano ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dotyczy ono możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8. Udzielone koncesje dotyczą programów telewizyjnych o wyspecjalizowanym charakterze. Oznacza to, że nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6:00-23:00 stanowić powinny audycje i przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. 

Multipleks MUX-8 ma składać się z programów, które wejdą do niego na mocy ogłoszonego konkursu oraz z programów: Metro, Zoom TV, Nowa TV oraz WP. Programy mają być niekodowane i udostępniane bez dodatkowych opłat.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie koncesji w ciągu 45 dni od opublikowania ogłoszenia tj. do dnia 1 lipca 2023. Przewidywane są 3 koncesje do udzielenia na okres 10 lat.

Pełną treść ogłoszenia znajdą Państwo pod linkiem.