Opublikowano nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

23 lis 2022

W dniu dzisiejszym w RCL opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma za zadanie implementację: 

  • Dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz 
  • Dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych (SATCAB)

Zmiany w nowej wersji dotyczą m.in.:

  • nadawania utworów; 
  • reemitowania i rozpowszechniania utworów; 
  • dostawców usług udostępniania treści online; 
  • audycji radiowych i telewizyjnych; 
  • nadawania telewizyjnego wydarzeń sportowych; 
  • użytku utworów niedostępnych w handlu; 
  • prawa do publikacji prasowych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Zapraszamy do lektury nowego projektu ustawy – link.