Opublikowano projekt ustawy wdrażającej dyrektywę 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz dyrektywę 2019/789 SatCab

20 cze 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Ustawa ma na celu wdrożenie dwóch dyrektyw:  

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE 
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG.  

Szczegóły wkrótce!  

Link do projektu ustawy.