Otoczenie prawne branży gier wideo w Unii Europejskiej

10 lis 2023

W październiku 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Raport mający na celu lepsze zrozumienie sektora gier wideo w Unii Europejskiej.  
W badaniu stanowiącym podstawę wydania Raportu uwzględniono wpływ ekonomiczny, społeczny i kulturowy gier wideo w Europie.

W treści Raportu podkreślono znaczenie i potencjał branży gier wideo, która jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż, generującą obecnie ponad 70 tysięcy miejsc pracy w Europie i przychody na rynku Unii Europejskiej na poziomie ponad 23 miliardów euro (zob. dane udostępnione w raporcie „Video Games – EU-27”, link do raportu poniżej). 

W Raporcie zwrócono uwagę na dynamicznie rosnącą liczbę graczy w Europie, wskazując jednocześnie, że ponad połowa populacji Europy (osoby w wieku od 6 do 64 lat) regularnie gra w gry wideo (zob. raport pt. „Video Games Europe Key Facts 2020”, link do raportu poniżej). 

Raport uwzględnia także najistotniejsze aspekty dotyczące otoczenia regulacyjnego związanego z branżą gier wideo w Europie, w tym najważniejsze regulacje dotyczące ochrony praw graczy.

Wydanie Raportu przez Komisję Europejską jest dowodem na to, że branża gier wideo odgrywa istotną rolę w Unii Europejskiej, a jej dynamiczny rozwój wiąże się z koniecznością opracowywania nowych regulacji prawa unijnego w celu zapewnienia pełnej ochrony praw graczy.

Zapraszamy do lektury krótkiego opracowania, dotyczącego uwzględnionych w Raporcie ram prawnych branży gier wideo, przygotowanego przez Dariusza Krzaka.