Oznaczenie treści reklamowych w mediach społecznościowych – kary dla influencerów za brak współpracy z UOKiK

29 cze 2022

W dniu dzisiejszym UOKiK poinformował o wydaniu przez Prezesa Urzędu sześciu decyzji nakładających kary na influncerów za brak współpracy w toczącym się postępowaniu (nie są to kary za tzw. kryptoreklamę).  

Wysokość nałożonych kar to łącznie 139 tys. zł.  

Na jesieni 2021 roku Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, które miało na celu zbadanie rynku influencerów i zjawiska oznaczania przez nich treści w social mediach. Postępowanie ma także pomóc w opracowaniu rekomendacji dotyczących oznaczania treści reklamowych w social mediach, nad którymi UOKiK pracuje wspólnie z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi. 

W ramach postępowań wyjaśniających UOKiK zbadał profile influencerów, ich kontrakty i ustalenia z reklamodawcami. Zaniedbania w oznaczaniu postów sponsorowanych bywają czasem winą twórcy, a innym razem brak oznaczenia o realizowanej współpracy komercyjnej może wynikać z umowy zawartej z reklamodawcą. Aby sprawdzić z czego wynikają stwierdzone nieprawidłowości konieczne było przesłanie przez influencerów konkretnych dokumentów do Urzędu lub udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przez niego pytania. Część z influencerów nie wywiązała się jednak z obowiązku przedstawiania dokumentacji, nie odpowiadała na pytania lub nie odbierała korespondencji.  

Brak współpracy z UOKiK w toku postępowania zagrożony jest karą nawet do 50 mln euro.  
Decyzje nie są prawomocne, influencerom przysługuje odwołanie do sądu.