Twój znak towarowy nawiązuje do ekologicznych określeń? Chcesz wiedzieć kiedy marka może być „eko” w Polsce? Nadchodzą zmiany w prawie… Przeczytaj!

Dowiedz się więcej

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Ogólnopolską Konferencję Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple, organizowaną pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie i upamiętnienie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Traple z zakresu prawa autorskiego. W tym roku skupimy się na problematyce rozwoju nowych technologii (szczególnie sztucznej inteligencji) w kontekście prawa własności intelektualnej. Konferencja odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w auli Pałacu Larischa, przy ul. Brackiej 12. 

Konferencji towarzyszą wydarzenia dodatkowe. W ramach obchodów ogłosiliśmy Konkurs im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Skierowany jest on do autorów prac magisterskich, których obrona odbyła się w okresie od 16 lipca 2022 r. do 15 lipca 2023 r. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa. Laureat zostanie ogłoszony podczas konferencji. Prace konkursowe należy przesłać na adres: marketing@traple.pl do dnia 20 sierpnia br. 

Konferencja będzie transmitowana online w serwisie YouTube na kanale Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, pod linkiem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja online pod linkiem.

Do pobrania:

Agenda konferencji

Regulamin konkursu

Dowiedz się więcej

Przepisy implementujące dyrektywę Omnibus stanowią niewątpliwie wyzwanie dla rynku e-commerce. Jednym z nich jest obowiązek dostosowania internetowych platform sprzedażowych (sklepów internetowych oraz platform marketplace) do nowych zasad publikowania przez przedsiębiorcę opinii użytkowników o jego produktach lub usługach. Nowe regulacje mają zapobiec nieuczciwym praktykom stosowanym przez wielu przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem określonych technik marketingowych tworzyli pozytywny (mylący) obraz oferowanych produktów.

 • Jak spełnić obowiązek informacyjny?
 • Co należy wziąć pod uwagę, w przypadku podjęcia decyzji o udostępnianiu na platformie opinii o oferowanych produktach?
 • W jaki sposób weryfikować opinie konsumentów?

Odpowiedzi znajdą Państwo w artykule Bartłomieja Łąckiego opublikowanym w Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Dowiedz się więcej

25 lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła stanowisko w sprawie interpretacji art. 44b ustawy o radiofonii i telewizji.

Czego dotyczy art. 44b urt? 

Artykuł ten został wprowadzony do ustawy o radiofonii i telewizji w sierpniu 2021 r. w związku z implementacją dyrektywy 2018/1808 (AVMS). Zakłada on, że bez zgody dostawcy audiowizualnej usługi medialnej (programu telewizyjnego lub VOD) nie jest dopuszczalne naruszanie integralności usługi.

Czym jest naruszanie integralności usługi?

 • Naruszanie integralności to zmiany lub modyfikacje usługi medialnej takie jak:
  • skróty,
  • przerywanie,
  • usuwanie,
  • zakrywanie niektórych elementów,
  • zastępowanie niektórych elementów,
  • dodawanie elementów.
 • Zakrywanie treści audiowizualnych udostępnianych w ramach tej usługi.
 • Modyfikowanie przekazów handlowych stanowiących jej część lub rozpowszechnianych wraz z nią.
 • Zmniejszanie obrazu audiowizualnej usługi medialnej celem umieszczenia w jego pobliżu przekazów o przeznaczeniu handlowym lub promocyjnym.

O czym mówi przyjęte stanowisko KRRiT? 

KRRiT w swoim stanowisku potwierdza dopuszczalność modyfikowania usługi medialnej za zgodą dostawcy usługi. Zgoda powinna być wyraźna i powinna zostać udzielona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Nowe stanowisko KRRiT jest spójne z komunikatem KRRiT z 22 września 2022 r. oraz ze stanowiskiem KRRiT z 27 stycznia 2022 r. 

Zgoda na rozszczepianie bloków reklamowych:

Praktyczne znaczenie przyjętego stanowiska KRRiT sprowadza się do (ponownego) potwierdzenia dopuszczalności rozszczepiania bloków reklamowych zawartych w programach telewizyjnych (za zgodą nadawcy) przy wykorzystaniu technologii dynamicznego wstawiania reklam (DAI). Technologia dynamic ad insertion umożliwia wyświetlanie w ramach linearnego programu telewizyjnego na odbiornikach podłączonych do Internetu dedykowanych reklam (dopasowanych do lokalizacji odbiorcy lub jego zainteresowań).  

Jak jednak podkreśla KRRiT w swoim stanowisku, udzielenie zgody na modyfikowanie programu telewizyjnego przez operatora lub inny podmiot ingerujący w sygnał programu, w żadnym przypadku nie zwalnia nadawcy programu z odpowiedzialności za zmodyfikowany program telewizyjny.

,,Stosowanie technologii DAI nie wyłącza obowiązków nadawców wynikających z ustawowej zasady odpowiedzialności za program (art. 13 ust. 1 u.r.t.). Oznacza to, że nadawcy są zobligowani do przestrzegania wszystkich ustawowych wymogów i ograniczeń dotyczących reklamy (także w przypadku DAI) oraz realizowania wytycznych dotyczących m. in. oznaczania reklam oraz ewidencji czasu nadawanych reklam i telesprzedaży, zgodnie z rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży.”

Pełne stanowisko KRRiT dostępne jest tutaj.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy między innymi:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA),
 • nowe przepisy dotyczące ograniczania skutków kradzieży tożsamości,
 • projekty nowych regulacji dla sektora płatniczego (PSR i PSD3),
 • projektowane zmiany przepisów w zakresie outsourcingu bankowego,
 • rozpoczęte konsultacje nad regulacyjnymi standardami technicznymi (RTS) oraz wykonawczymi standardami technicznymi (ITS), które wydane zostaną na podstawie DORA.

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów z sektora FinTech.

Zapraszamy do lektury, która znajduje się pod linkiem.

Dowiedz się więcej

IP Stars 2023

31 lip 2023

Mamy przyjemność poinformować, że TKP znalazło się w gronie kancelarii wyróżnionych w rankingu IP STARS (Managing IP).

Otrzymaliśmy wyróżnienie w 4 kategoriach:

 • Patent disputes (Tier 2)
 • Trade mark disputes (Tier 2)
 • Trade mark prosecution (Tier 3)
 • Copyright & related laws (Tier 3)

Ponadto, mamy zaszczyt ogłosić, że indywidualne rekomendacje otrzymali eksperci TKP:

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki (Trade mark Star 2023)
 • Tomasz Targosz (Trade mark Star 2023, Copyright Star 2023)

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pełnego rankingu na stronie internetowej organizatora.

Dowiedz się więcej

Prezentujemy kolejny wspólny legal alert Baran Książek Bigaj oraz Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy z zakresu prawa pracy.

Alert zawiera m.in. informacje o:

 • Ustawodawstwie w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku transgranicznej pracy zdalnej,
 • Podwyższeniu wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę, która podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • Zatruciu w czasie przerwy w pracy, które jest wypadkiem przy pracy,
 • Zwolnieniu z PIT świadczenia z tytułu choroby zawodowej,
 • Wydłużeniu okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy,
 • Wyroku TSUE – nieprzekazanie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o zwolnieniach grupowych nie jest podstawą do zakwestionowania zwolnień,
 • Zmianie wysokości odpisu na ZFŚŚ,
 • Dyscyplinarnym zwolnieniu pracownika a odmowie noszenia maseczki w trakcie pandemii,
 • Dłuższym terminie na szkolenia okresowe po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
 • Zmianach w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

Zapraszamy do lektury! Treść newslettera jest dostępna pod linkiem.

Dowiedz się więcej

Już 6 października br. w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple, organizowana przez kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tej okazji przewidziane są dodatkowe inicjatywy, a jedną z nich jest Konkurs TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską na temat praw autorskich i praw pokrewnych. Do udziału w nim zapraszamy magistrów prawa – autorów prac magisterskich poświęconych tematyce praw autorskich lub praw pokrewnych, których obrona nastąpiła w okresie od 16 lipca 2022 r. do 15 lipca 2023 r.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł. Wyboru laureata dokona Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli ośrodków naukowych prawa własności intelektualnej z całej Polski. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 6 października 2023 r., podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Autorskiego im. Prof. Elżbiety Traple.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: marketing@traple.pl do dnia 20 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia znajdują się poniżej.

Formularz zgłoszenia

Regulamin II edycji Konkursu TKPiW im. Profesor Elżbiety Traple na najlepszą pracę magisterską na temat praw autorskich i praw pokrewnych

Dowiedz się więcej

Z przyjemnością informujemy, że Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zostało sponsorem The Legal 500 GC Summit Poland.

Konferencja gromadzi najbardziej cenionych prawników z największych firm w Polsce oraz czołowych praktyków. Zapewnia pole do dyskusji na temat dynamicznie zmieniających się ról, problemów i możliwości, przed którymi staje środowisko prawnicze. Tegoroczna edycja GC Summit Poland 2023 odbędzie się 26 października.

Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. Więcej informacji i formularz do zapisów znajdą Państwo na stronie organizatora.

Dowiedz się więcej

W artykule zamykającym nasz cykl, dotyczący nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), Beata Matusiewicz-Kulig oraz Małgorzata Kutaj poruszyły temat kolejnych regulacji, wywierających szczególny wpływ na przebieg postępowania rozpoznawczego, czy egzekucyjnego.

Analizując nowe przepisy, ekspertki skoncentrowały się na zmianach rzutujących na sytuację przedsiębiorców. Autorki poruszają zagadnienia takie jak:

 • zmiana właściwości rzeczowej sądów,
 • pełnomocnictwo do doręczeń,
 • odsetki od kosztów procesu,
 • zmiany w sposobie powoływania oświadczeń, twierdzeń i wniosków w pismach procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników,
 • nowości w postępowaniu mediacyjnym,
 • zmiany w organizacji posiedzeń przygotowawczych,
 • rola posiedzeń niejawnych,
 • zarzut potrącenia,
 • zmiany w postępowaniu egzekucyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, dostępnego pod adresem.

Dowiedz się więcej

13 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację stawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom małoletnim.

9 lutego br. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Zakładał on wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia oraz ograniczenia w zakresie ich reklamowania i promowania. 

Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian? 

 • Utrzymano zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia.  
 • Nadal obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów energetyzujących na terenie szkół i placówek oświatowych oraz w ogólnodostępnych automatach.
 • Możliwa za to będzie sprzedaż napojów energetyzujących w placówkach doskonalenia nauczycieli.
 • Bez zmiany pozostaje uprawnienie sprzedawcy – może on żądać okazania dowodu potwierdzającego wiek osoby kupującej. Tak samo, jak w przypadku napojów alkoholowych. 
 • Podtrzymano karę grzywny (do 2 000 zł) lub ograniczenia wolności za sprzedaż napojów energetycznych osobom małoletnim. 
 • Wprowadzono przepis dotyczący oznaczenia opakowań energetyków w odpowiedni sposób. Producent (lub importer) napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny ma obowiązek umieścić na opakowaniu wyrobu widoczną i czytelną informację o treści: „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”. Informacja ta musi mieć charakter nieusuwalny. Dodatkowo musi mieć określone wymiary i być otoczona ramką nie mniejszą niż 1/10 rozmiaru opakowania jednostkowego.
 • Za nieprzestrzeganie obowiązku związanego z oznaczaniem opakowań grozić będzie kara grzywny do 200 000 zł lub kara ograniczenia wolności. Możliwe też będzie zastosowanie obydwu kar łącznie.
 • W stosunku do projektu z lutego zmienią się ograniczenia dotyczące reklamy – zrezygnowano z postanowień o zakazie reklamy i promocji napojów energetyzujących. 

Zakaz sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Pełną treść ustawy znajdą Państwa pod linkiem.

Dowiedz się więcej

W kolejnym artykule z serii dotyczącej nowelizacji KPC publikowanej w Rzeczpospolitej mec. Małgorzata Kutaj omawia zmiany w zakresie doręczania pism procesowych przedsiębiorcom oraz postępowania odrębnego w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Nasza ekspertka porusza w publikacji tematy takie jak:

 • pełnomocnictwo do doręczeń,
 • zasady doręczania pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG,
 • przebieg i konsekwencje odrębnego postępowania z udziałem konsumentów z perspektywy przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem oraz z poprzednimi publikacjami z serii.
Artykuł jest dostępny pod linkiem.

Dowiedz się więcej