Po wielomiesięcznych pracach nastąpiło przekazanie Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECMKP) opieki nad zespołem dworsko-parkowym w Lusławicach oraz dobrami niematerialnymi związanymi z dworem i unikalnym Arboretum

25 lis 2021

Krzysztof Penderecki – wybitny polski kompozytor i dyrygent o światowym znaczeniu – uważał, że cały jego dorobek powinien stać się dziedzictwem Polaków. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym przez Panią Elżbietę Penderecką i Krzysztofa Pendereckiego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim w dniu 24.11.2021 r., po wielomiesięcznych pracach nastąpiło przekazanie Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (ECMKP) opieki nad zespołem dworsko-parkowym w Lusławicach oraz dobrami niematerialnymi związanymi z dworem i unikalnym Arboretum. ECMKP jest jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych w Europie, które dzięki podpisanej umowie będzie mogło w jeszcze większym stopniu promować polską muzykę i realizować działania na rzecz międzynarodowego upowszechniania dziedzictwa śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. W tym szczególnym dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego projekcie Panią Elżbietę Penderecką reprezentowali Mec. Paweł Podrecki, Mec. Beata Matusiewicz-Kulig, Mec. Bogumiła Górnikowska i Mec. Paweł Wroński.