Potrzebne nowe przepisy w kwestii projektowania usług cyfrowych

31 paź 2023

25 października Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła projekt sprawozdania, które ostrzega przed uzależniającym charakterem niektórych usług cyfrowych.

Chodzi m.in. o gry online i media społecznościowe. Przedmiotem projektu sprawozdania są wszystkie usługi cyfrowe, które przyciągają uwagę użytkowników w celu zarabiania na ich danych.

Komisję niepokoi wpływ uzależnienia cyfrowego na dzieci i młodzież – te grupy wiekowe są najbardziej podatne na uzależnienie cyfrowe.

Jako szkodliwe techniki uzależniające zidentyfikowano m.in.:

  • domyślne automatyczne odtwarzanie filmów,
  • nieskończone przewijanie,
  • przyciąganie do odświeżania stron,
  • powiadomienia push,
  • polubienia,
  • potwierdzenia odczytu treści.

Na czym polegają szkodliwe techniki uzależniające?

Jakie konsekwencje niesie ze sobą uzależnienie cyfrowe?

Szczegóły procedury legislacyjnej >>

Uzgodnione poprawki >>