Powrót

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego. W skład Komisji wchodzi 30 arbitrów zgłoszonych przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, a także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Wśród arbitrów, podobnie jak w poprzednich latach, znaleźli się adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple oraz adw. Wojciech Kulis.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/powolanie-komisji-prawa-autorskiego-2188.php

Kwiecień