Powołanie Komisji Prawa Autorskiego

29 maj 2017

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego. W skład
Komisji wchodzi 30 arbitrów zgłoszonych przez organizacje zbiorowego
zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i
producentów, a także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i
telewizyjne. Wśród arbitrów, podobnie jak w poprzednich latach, znaleźli
się adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple oraz adw. Wojciech Kulis.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/powolanie-komisji-prawa-autorskiego-2188.php