Prof. dr hab. Elżbieta Traple wyróżniona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”

10 paź 2017

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 września 2017 r.,
Profesor dr hab. Elżbieta Traple została uhonorowana odznaką „Adwokatura
Zasłużonym”.

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w dniu 7 października 2017 r. w
Krakowie podczas Jubileuszu 155 lecia powstania Krakowskiej Izby
Adwokackiej.