Powrót

Prof. dr hab. Elżbieta Traple wyróżniona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 września 2017 r., Profesor dr hab. Elżbieta Traple została uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w dniu 7 października 2017 r. w Krakowie podczas Jubileuszu 155 lecia powstania Krakowskiej Izby Adwokackiej.

sierpień