Projekt prawa penalizującego patostreaming w już Sejmie

31 maj 2023

Od 24 maja trwają prace w Sejmie nad projektem ustawy, która ma wpłynąć na Kodeks karny. Nowe prawo ma regulować odpowiedzialność karną za tzw. patostreaming.

Nowa regulacja określa problem jako rozpowszechnianie szkodliwych materiałów poprzez streaming na żywo lub na żądanie.

Projekt wyróżnia 3 rodzaje grup szkodliwych treści:

  • Patologiczną – obejmuje przestępstwa zagrożonych karą pozbawienia wolności do co najmniej 5 lat.
  • Przemocową – dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej, które prowadzi do poniżenia lub upokorzenia drugiej osoby
  • Zwierzęcą – obejmuje znęcanie się nad zwierzętami i ich zabijanie.

Karami za patostreaming ma być pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kara zwiększa się, w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej/osobistej, wyniesie od roku do 10 lat.

Nie zostanie jednak ukarana osoba, która rozpowszechnia treści patostreamerskie w celu obrony interesu publicznego np. świadków zdarzeń patologicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu z uzasadnieniem pod linkiem.