Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie

19 paź 2022

W październiku br. w RCL opublikowany został projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie.

Abonent będzie miał prawo zażądać od dostawcy Internetu ograniczenia dostępu do treści pornograficznych, a dostawca będzie musiał założyć taką blokadę w ciągu 24 godzin. Klient będzie mógł także zażądać zdjęcia blokady – jednak w tym celu konieczna będzie osobista wizyta w siedzibie dostawcy usług, lub pisemne oświadczenie. 

Jakie obowiązki nakłada na dostawców usług dostępu do Internetu nowy projekt?

  • zapewnienie każdemu abonentowi możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie,
  • zaproponowanie abonentowi skorzystanie z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w Internecie przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
  • promowanie korzystania z rozwiązań, które ograniczają małoletnim dostęp do treści pornograficznych w sieci,
  • przekazanie do resortu informatyzacji stosowanego raportu z podejmowanych działań prewencyjnych.

Uchybienia grożą karą sięgającą nawet 3% zeszłorocznego przychodu! 

Projekt zakłada 14-dniowe vacatio legis. Dostawcy, których przychody ze świadczenia usług telekomunikacyjnych były wyższe niż 4 mln zł będą mieli obowiązek stosować nowe przepisy po upływie 3 miesięcy. Pozostali dostawcy będą mieć 2 lata na przygotowanie się i wdrożenie nowych rozwiązań.

Link do projektu ustawy.