Publiczne udostępnianie w pokojach lub siłowniach hoteli – wyrok TSUE w trybie prejudycjalnym z 11.04.2024 r.

17 kwi 2024

Czy udostępnienie w pokojach hotelowych (i w siłowniach) telewizorów z doprowadzonym retransmitowanym sygnałem z hotelowej sieci kablowej to publiczne udostępnianie?

11 kwietnia 2024 r. TSUE wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie o sygnaturze C‑723/22 – sprawa dotyczy pozwu wniesionego przez MPLC przeciwko Citadines w celu nakazania pozwanemu zaniechania publicznego udostępniania odcinka serialu telewizyjnego w pokojach i na siłowni hotelu.

  • Czy hotel jest operatorem kablowym w rozumieniu zw. Dyrektywy satelitarno-kablowej?
  • Czy goście hotelowi i klienci siłowni są nowymi odbiorcami transmisji utworów? 
  • Czy istotne jest kto włącza odbiornik telewizyjny? 

Podsumowanie kluczowych kwestii wyroku przygotował dla Was Dominik Gabor – zapraszamy do lektury!

Pełna treść orzeczenia: https://lnkd.in/g9HKnsAH