Publikacja: Financing international feature film co-productions in Poland

14 gru 2023

Koprodukcje międzynarodowe dają szersze możliwości artystyczne, kulturowe i poznawcze, które następnie można zaoferować widzom oraz często istotnie wzbogacają krajową kinematografię. Co więcej, ułatwiają finansowanie filmu nie tylko ze źródeł krajowych, ale także z zagranicznych.

Kwestię finansowania międzynarodowych koprodukcji filmów fabularnych w Polsce poruszyła mec. Katarzyna Kosiba-Łuczak w specjalnym wydaniu magazynu FILM & TV KAMERA z okazji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE 2023.