Raport: Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych

13 gru 2022

Poznaj dobre praktyki i najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa, technologii oraz zakupów w zamówieniach publicznych. 

We współpracy z m.in. Marketplanet stworzyliśmy raport: Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych. Jest to przekrojowa analiza obecnego stanu i ekosystemu tej części gospodarki wraz z prognozami na najbliższy okres.

Co poza trudną sytuacją makroekonomiczną jest dla zamówień publicznych wyzwaniem i jaka jest ich przyszłość?

  • Podpisy elektroniczne i ich weryfikacja.
  • Integracja różnych systemów w ramach jednostki.
  • Elektronizacja zakupów podprogowych.
  • Otwarte dane, nowe technologie i AI.
  • Wpływ nowych trendów tj. ESG na działalność firm i instytucji.
  • Standaryzacja i certyfikacja usług oraz systemów.

W jednym z rozdziałów nasz ekspert, Tomasz Krzyzanowski analizuje rekomendacje Urządu Zamówień Publicznych dot. zamówień publicznych na systemy informatyczne (tom I i II). Komentarze dotyczą również innych zagadnień, w tym oceny ustawy Prawo zamówień publicznych po prawie dwóch latach jej obowiązywania.

Udział w tego typu projektach jest dla nas tym bardziej satysfakcjonujący, ponieważ możemy podzielić się specjalistycznym doświadczeniem oraz zabrać głos w debacie publicznej na ważne tematy rynkowe.

Tematyka Raportu obejmuje zarówno aspekty prawne jak i technologiczne, a przedstawione omówienia z pewnością wesprą Zamawiających w ich codziennej pracy.

Pełna wersja raportu pod linkiem.