Reklama wyrobów alkoholowych w mediach

09 lut 2023

25 stycznia sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła informację odnośnie do publikowania reklam alkoholu oraz wyrobów tytoniowych w środkach masowego przekazu (w telewizji, radio, prasie i Internecie).

Przewodniczący KRRiT zasygnalizował, że pomimo złożoności problemu, jakim jest reklama produktów wrażliwych (takich jak alkohol) skala naruszeń nie jest duża. KRRiT w ramach swoich uprawnień ustawowych stale monitoruje programy telewizyjne oraz radiowe pod kątem należytego reklamowania marek alkoholowych i tytoniowych. 

Przeprowadzone przez KRRiT w 2022 r. monitoringi przy użyciu specjalnego oprogramowania nie stwierdziły naruszeń zakazu reklamy wyrobów tytoniowych ani alkoholu.  
Łączy czas emisji reklam piwa w 2022 r. wyniósł 2972 godziny – oznacza to, że codziennie we wszystkich programach przez średnio 8h emitowano reklamy piwa. Daje to ok. 1542 przekazy reklamujące piwo alkoholowe codziennie. 

W porze zabronionej (tj. od godziny 6:00 do 20:00, kiedy nie można prowadzić reklamy piwa w telewizji i radiu) reklam tego produktu było tylko 11 minut – oznacza to, że nadawcy reklam przestrzegają zakazu i stosują się do wytycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi reklamy mocnych alkoholi w Internecie, pigułkę wiedzy przygotowała Małgorzata Soppa-Garstecka.

Reklama napoju alkoholowego to publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych oraz znaków graficznych z nimi związanych.

Reklamą napoju alkoholowego są także nazwy i symbole graficzne przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Osoby poniżej 18 roku życia:

 • Nie mogą być adresatem reklam alkoholu.
 • Nie mogą występować w reklamach alkoholu.
 • Nie mogą uczestniczyć procesie rozpowszechniania reklam alkoholu.

Czego nie wolno w reklamie alkoholu?

Reklamy napojów alkoholowych nie mogą:

 • Wiązać spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną.
 • Wiązać spożywania alkoholu z prowadzeniem pojazdów.
 • Zawierać stwierdzeń kojarzących alkohol z właściwościami leczniczymi czy uspokajającymi.
 • Sugerować, że alkohol to sposób na rozwiązanie konfliktów osobistych.
 • Zachęcać do nadmiernego spożywania alkoholu.
 • Ukazywać w negatywnym świetle abstynencji od alkoholu.
 • Wywoływać skojarzeń alkoholu z relaksem, wypoczynkiem, nauką, pracą, sukcesem zawodów.

Co z reklamą alkoholu w social mediach?

Facebook, Instagram, Messenger:

 • Pozwalają na płatną promocję napojów alkoholowych.
 • Reklamy te muszą być zgodne z przepisami i normami branżowymi.
 • W reklamach na tych platformach należy uwzględnić minimalny wiek odbiorcy przekazu reklamowego.
 • Reklamy tutaj powinny posiadać informację o szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby małoletnie.

Google, YouTube:

 • Dopuszczają promocję alkoholu tylko w niektórych krajach.
 • W Polsce zarówno w wyszukiwarce Google, jak i na YouTubie obowiązuje całkowity zakaz promocji napojów alkoholowych.
 • Dopuszczalne jest reklamowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych powiązanych z marką alkoholową – pod warunkiem, że takie przekazy nie pokazują samego alkoholu czy związanych z nim elementów np. butelek.

TikTok:

 • TikTok ma bardzo restrykcyjne podejście do promocji marek alkoholowych.
 • Większość użytkowników tej platformy to osoby poniżej 18 roku życia.
 • Zabroniona jest reklama nie tylko samych napojów alkoholowych, lecz także wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez producentów alkoholi.

Niezależnie od platformy przy tworzeniu treści reklamowych z myślą o social mediach należy pamiętać o stosowaniu się do regułach dotyczących reklamy alkoholu (zakaz budowania negatywnych społecznie skojarzeń, zakaz zachęcania do nadmiernego spożycia alkoholu itd.)

Warto stosować dobre praktyki branżowe, dotyczące umieszczania w treściach reklamowych informacji o szkodliwości alkoholu i zakazie spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie.

Przed rozpoczęciem działań reklamowych mocnych alkoholi trzeba także bezwzględnie upewnić się, czy ustawiono odpowiednie ograniczenia wiekowe – tak aby uniknąć ewentualnego zarzutu publicznego charakteru reklamy.