Rewolucja w reklamie suplementów diety

19 sty 2023

2 stycznia w RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 23 grudnia 2022 r.  Trwają obecnie konsultacje społeczne nad projektem tej ustawy, która przewiduje duże zmiany w reklamie suplementów diety. 

Zgodnie z projektem reklama suplementów diety powinna być przede wszystkim rzetelna, nie wprowadzać odbiorców w błąd oraz zawierać komunikat o treści: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.” 

 Najważniejsze zmiany w reklamie (oraz prezentacji) suplementów diety: 

  • będzie zakazana dla osób poniżej 12 roku życia, 
  • nie będzie można w niej zamieszczać głosu ani wizerunku osoby małoletniej, 
  • nie będzie mogła powoływać się na autorytet zawodów medycznych takich jak lekarz, pielęgniarka, położna czy fizjoterapeuta, 
  • zabronione będzie umieszczanie w reklamie elementów kojarzących się z zawodami medycznymi takich jak np. stetoskop, strzykawka, ciśnieniomierz, 
  • nazwa reklamowanego suplementu nie będzie mogła nawiązywać do już istniejących wyrobów medycznych lub produktów leczniczych (tzw. marki parasolowe), 
  • opakowanie suplementów będzie musiało mieć formę graficzną (i znak towarowy), która odróżni je od opakowań istniejących leków i wyrobów medycznych, 
  • będzie zakazana w jednostkach systemu oświaty i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 

Ważne zmiany odnoszą się także do miejsc prezentacji suplementów diety: 

  • w aptekach i punktach aptecznych suplementy diety mają być odseparowane od leków i wyrobów medycznych, by nie sprawiać wrażenia, że to niemal to samo,  
  • suplementów nie będzie można eksponować bezpośrednio przy punkcie obsługi klienta.  

Zasady te będą także obowiązywać w sklepach zielarsko–medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i w placówkach obrotu pozaaptecznego. 

Kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów mogą wynosić nawet do miliona złotych. 

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.