Rozporządzenie w sprawie reklam politycznych – osiągnięto wstępne porozumienie

16 lis 2023

Przedstawiciele PE i hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE wypracowali wstępne porozumienie w sprawie harmonizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących reklamy politycznej w UE. 

Reklama polityczna w dużej części przeniosła się do Internetu i krajowe przepisy regulujące ten rodzaj reklamy okazały się niewystarczające i nie zapobiegły nadużyciom. Nowe regulacje mają sprawić, że kampanie wyborcze i referendalne będą bardziej przejrzyste i trudniej będzie w nie ingerować.

  • Reklamy polityczne będą musiały być wyraźnie oznakowane a dostęp do takich informacji, jak kwoty i źródła finansowania kampanii, będzie łatwiejszy;
  • 24 miesiące po wejściu w życie przepisów Rozporządzenia KE utworzy publicznie dostępne repozytorium wszystkich reklam politycznych (i powiązanych z nimi informacji); 
  • W terminie trzech miesięcy przed terminem wyborów lub referendum zakazane będzie sponsorowanie reklam politycznych w UE przez podmioty z krajów trzecich; 
  • Świadoma i odrębna zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów targetowania reklam politycznych online; 
  • Całkowity zakaz profilowania z użyciem szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym czy o poglądach politycznych.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość nakładania okresowych kar za naruszenia, które będą się powtarzać. Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych sankcje takie mogą wynosić do 6% rocznego dochodu lub obrotu dostawcy reklam.

Link do procedury ustawodawczej.