Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 2023/1201 w sprawie kontroli VLOP i VLOSE na gruntach Aktu o Usługach Cyfrowych

05 lip 2023

22 czerwca w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1201 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących prowadzenia przez Komisję niektórych postępowań na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 (Akt o Usługach Cyfrowych).

Rozporządzenie ustanawia przepisy wykonawcze dotyczące kontroli bardzo dużych platform internetowych (VLOP) i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych (VLOSE) przeprowadzonych przez Komisję na podstawie art. 69 Aktu o Usługach Cyfrowych, które obejmują uprawnienia m. in. do:

  • wstępu do wszelkich pomieszczeń, na teren i do środków transportu, 
  • sprawdzania ksiąg i innych rejestrów związanych ze świadczeniem danej usługi, 
  • żądania udzielenia dostępu i wyjaśnień dotyczących jej organizacji, funkcjonowania, systemu informatycznego, algorytmów, przetwarzania danych i praktyk biznesowych oraz do rejestrowania lub dokumentowania udzielonych wyjaśnień, 
  • wykonywania prawa VLOP i VLOSE do bycia wysłuchanym przed przyjęciem przez Komisję decyzji stwierdzającej nieprzestrzeganie przepisów AUC, nakładającej grzywnę lub okresową karę pieniężną. 

Rozporządzenie wykonawcze wejdzie w życie 12 lipca 2023 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia wykonawczego pod linkiem.