Sejm zrezygnował z zakazu reklamy i promocji napojów energetyzujących

19 lip 2023

13 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację stawy o zdrowiu publicznym, która wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom małoletnim.

9 lutego br. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Zakładał on wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia oraz ograniczenia w zakresie ich reklamowania i promowania. 

Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian? 

  • Utrzymano zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia.  
  • Nadal obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów energetyzujących na terenie szkół i placówek oświatowych oraz w ogólnodostępnych automatach.
  • Możliwa za to będzie sprzedaż napojów energetyzujących w placówkach doskonalenia nauczycieli.
  • Bez zmiany pozostaje uprawnienie sprzedawcy – może on żądać okazania dowodu potwierdzającego wiek osoby kupującej. Tak samo, jak w przypadku napojów alkoholowych. 
  • Podtrzymano karę grzywny (do 2 000 zł) lub ograniczenia wolności za sprzedaż napojów energetycznych osobom małoletnim. 
  • Wprowadzono przepis dotyczący oznaczenia opakowań energetyków w odpowiedni sposób. Producent (lub importer) napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny ma obowiązek umieścić na opakowaniu wyrobu widoczną i czytelną informację o treści: „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”. Informacja ta musi mieć charakter nieusuwalny. Dodatkowo musi mieć określone wymiary i być otoczona ramką nie mniejszą niż 1/10 rozmiaru opakowania jednostkowego.
  • Za nieprzestrzeganie obowiązku związanego z oznaczaniem opakowań grozić będzie kara grzywny do 200 000 zł lub kara ograniczenia wolności. Możliwe też będzie zastosowanie obydwu kar łącznie.
  • W stosunku do projektu z lutego zmienią się ograniczenia dotyczące reklamy – zrezygnowano z postanowień o zakazie reklamy i promocji napojów energetyzujących. 

Zakaz sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Pełną treść ustawy znajdą Państwa pod linkiem.