Skąd pozyskać środki na produkcję gier w 2023 roku?

22 lut 2023

Branża gamingowa jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie – w Polsce także.  

Produkcja i development gier to kosztowne przedsięwzięcia. Firmy działające w tych obszarach technologicznych najczęściej czerpią środki finansowe ze źródeł takich jak: własny budżet, crowdfunding, prywatni inwestorzy.  

Możliwe jest pozyskanie znacznych środków z dofinansowań ze środków publicznych – w tym także z funduszy unijnych.  

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem programów finansowania dostępnych dla branży gier wideo w 2023 roku. 

Program Kreatywna Europa 2021-2027

Kto może aplikować do programu?

Wniosek o dofinansowanie mogą składać firmy, które:

 • są producentami/developerami gier wideo;
 • oferują development oprogramowania służącego rozrywce – studia XR (extended reality);
 • zajmują się produkcją audiowizualną, zarejestrowane w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Wnioskodawcy mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu w ciągu danego roku budżetowego.

Wnioskodawcy muszą wykazać, że:

 • Wyprodukowali lub przeprowadzili development gry lub projektu immersyjnego, które były komercyjnie dystrybuowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do daty złożenia wniosku.
 • Posiadają większość praw autorskich do projektu, który będzie realizować (poparte umowami).
 • W przypadku adaptacji (np. dzieła literackiego lub komiksu) posiadają większość związanych z nią praw.

Podwykonawstwo w zakresie developmentu i/lub produkcji poprzedniego kwalifikującego się utworu nie jest uważane za dorobek firmy. Za dorobek nie mogą być również uważane indywidualne dokonania twórców.

Faza produkcji zaczyna się gdy dostępny jest pierwszy prototyp nadający się do gry albo pierwsza wersja testowa, zależnie co będzie gotowe pierwsze.

Terminy:

 • Składanie wniosków: 1 marca 2023,do godz. 17:00
 • Ocena aplikacji: marzec-lipiec 2023
 • Decyzja: sierpień 2023
 • Podpisanie umowy: październik 2023

Więcej informacji pod linkiem.

Program Horizon Europe 2023

Kto może aplikować do programu?

Wniosek o dofinansowanie mogą składać firmy (oraz instytucje edukacyjne, badawcze i stowarzyszenia), które:

 • tworzą gry i aplikacje AR/VR;
 • pracują ze sprzętem XR;
 • zajmują się grami.

W ramach programu Horizon Europe 2023 dostępnych jest wiele grup, w ramach których można składać wniosek o dofinansowanie.

Więcej informacji pod linkiem.

Program Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki

Wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorstwa z branży gamingowej. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wspiera przedsiębiorców w obszarze szeroko pojętych innowacji.

Terminy naboru wniosków:

 • 21 lutego 2023 – 12 kwietnia 2023
 • 13 kwietnia 2023 – 15 czerwca 2023
 • 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023
 • 6 lipca 2023 – 31 sierpnia 2023
 • 5 września 2023 – 31 października 2023

Więcej informacji pod linkiem.