Stanowisko KRRiT w sprawie usługi pick-and-pay

21 wrz 2022

KRRiT opublikowała w sierpniu br. stanowisko w sprawie usługi a la carte (pick-and-pay), które jest ważne dla działalności nadawców i operatorów telewizyjnych (operatorów kablowych, platform satelitarnych, operatorów IPTV czy operatorów rozprowadzających programy w modelu OTT). 

Czym jest usługa a la carte (pick-and-pay)? 

Usługa polega na oferowaniu klientom pojedynczych programów telewizyjnych (kanałów) niepowiązanych w pakiety.

Klient, który wybierze takie rozwiązanie, zapłaci za dostęp do konkretnego programu TV (kanału), wybranego przez siebie z oferty operatora.   

Aktualnie dominujący model dystrybucji programów TV polega na oferowaniu klientom płatnych pakietów telewizyjnych. Każdy taki pakiet składa się z zestawu określonych programów (kanałów). 

Stanowisko KRRiT

KRRiT postuluje, aby operatorzy (obok oferty płatnych pakietów) udostępnili klientom możliwość wykupywania dostępu do pojedynczych programów telewizyjnych (kanałów).  

Zdaniem KRRiT

„odbiorca, wybierając programy, które chce oglądać i do których chce mieć dostęp, będzie mógł ponosić niższe koszty dostępu do płatnej telewizji.”

KRRiT trafnie dostrzega problem, że operatorzy w relacjach z nadawcami (względnie z podmiotami licencjonującymi prawa programów) najczęściej nie mają możliwości uzyskania licencji na rozprowadzanie pojedynczych programów, ale muszą zakupić prawa do pełnych pakietów (na zawartość których najczęściej nadawcy mają decydujący wpływ).  

Jako remedium KRRiT widzi

„[…] konieczność wprowadzenia przepisów uniemożliwiających nadawcom uzależnianie zawarcia umowy z operatorem na rozprowadzanie programu od zawarcia umowy na rozprowadzanie programu lub pakietu programów innego niż ten, o który wystąpił operator. Dodatkowo nadawca nie mógłby w sposób dyskryminujący różnicować cen za udostępnianie tego samego programu lub pakietu tych samych programów operatorom rozprowadzającym program.” 

Zagadnienie pakietyzacji jest również przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK, który wszczął w 2021 r. postępowanie antymonopolowe wobec dwóch przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Link do informacji dotyczących postępowania.

Link do stanowiska KRRiT.