Studia podyplomowe INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

28 wrz 2017

W dniu 7 października 2017 r. odbędzie się inauguracja studiów
podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN „Wykonywanie funkcji
inspektora ochrony danych”.

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji
inspektora ochrony danych” jest kształcenie osób przygotowujących się do
wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie
obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z przyjemnością informujemy, że wśród wykładowców studiów znaleźli
się eksperci Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – adw. Xawery Konarski, adw. dr Jan Byrski i adw. dr Grzegorz Sibiga, który jest także kierownikiem studiów. Adwokat Xawery Konarski jest też członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych.

Patronat nad studiami objął Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Szczegółowa informacja o studiach dostępna jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN – link.