Powrót

Studia podyplomowe INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

W dniu 7 października 2017 r. odbędzie się inauguracja studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”.

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z przyjemnością informujemy, że wśród wykładowców studiów znaleźli się eksperci Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy – adw. Xawery Konarski, adw. dr Jan Byrski i adw. dr Grzegorz Sibiga, który jest także kierownikiem studiów. Adwokat Xawery Konarski jest też członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych.

Patronat nad studiami objął Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Szczegółowa informacja o studiach dostępna jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych PAN – link.

październik