Studia Podyplomowe w INP PAN „Prawo Nowych Technologii”

20 lis 2018

Centrum Prawa Nowych Technologii Instytutu
Nauk Prawnych PAN informuje o  otwarciu rekrutacji na I edycję
prowadzonych w INP PAN Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej
wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie
do stosowania nowoczesnych rozwiązań prawnych w praktyce. W programie
znajdują się: zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii
(w szczególności regulacje know-how, umów IT, Internetu rzeczy i AI,),
strategie ochrony wynalazków m.in. w sektorze informatycznym i
biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w
gospodarce cyfrowej, w tym płatności elektronicznych i zamówień
publicznych, a także ochrona konkurencji i konsumenta, prawo mediów
elektronicznych oraz prawna ochrony informacji.

Termin zapisów upływa 21 grudnia 2018. Studia mają charakter
dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 19 stycznia 2018 r., a kończą w
wrześniu 2019 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9
zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia odbywać się będą w
siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym
prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu
zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za
pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe
w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział
w studiach.

Szczegółowa informacja o studiach dostępna jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-prawo-nowych-technologii-i-edycja/