Sukces przed TSUE

26 sty 2017

W dniu 25 stycznia 2017 r. został wydany
wyrok TSUE w sprawie C‑367/15 dotyczący zgodności przepisu polskiej
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidującego
zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w
wysokości dwukrotności stosownej opłaty licencyjnej.

Wyrok TSUE  został wydany na skutek zapytania prejudycjalnego Sądu
Najwyższego w sprawie prowadzonej z powództwa Stowarzyszenia Filmowców
Polskich (SFP), które w toku postępowania krajowego oraz przed
Trybunałem Sprawiedliwości było reprezentowane przez wspólników naszej
Kancelarii Profesor Elżbietę Traple i adw. Wojciecha Kulisa.
Zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym w sprawie przez pełnomocników SFP
przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych został uznany za zgodny z art. 13
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Co
ciekawe, stanowisko Trybunału było zasadniczo odmienne od poglądów
wyrażonych w opinii rzecznika generalnego złożonej w tej sprawie.

W aspekcie modelu roszczeń za naruszenie autorskich praw majątkowych
jest to niewątpliwie bardzo istotny wyrok nie tylko dla Polski, ale
także dla innych krajów Unii Europejskiej, w których istnieje możliwość
formułowania roszczeń o zryczałtowane odszkodowanie.

Zachęcamy do lektury artykułu
pt. „Prawo autorskie: piraci jednak zapłacą podwójnie” z komentarzem
adw. Wojciecha Kulisa, opublikowanego w dzisiejszym wydaniu Dziennika
Gazety Prawnej.

Wyrok TSUE dostępny jest tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Profesor Elżbietą Traple, który dostępny jest tutaj.