Sukces TKP w jednej z najważniejszych spraw z zakresu prawa autorskiego

02 cze 2022

Sąd Najwyższy oddalił wyrokiem z 27 maja 2022 r. skargę kasacyjną pozwanych w sprawie przeciwko operatorowi serwisu Chomikuj. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nakazujący operatorowi serwisu filtrowanie treści, mające wyeliminować z niego pliki ze stanowiącymi przedmiot postępowania filmami oraz orzekający odszkodowanie za naruszenia.

Uzasadnienie pisemne nie jest jeszcze znane, ale oddalenie skargi kasacyjnej potwierdza stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie, że serwis Chomikuj odpowiada za bezpośrednie naruszenie praw autorskich.

Wyrok kończy więc tę precedensową sprawę i pokazuje, że nawet przed implementacją dyrektywy DSM pośrednicy internetowi mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich wynikające z zachowań użytkowników. Obowiązki serwisów nie ograniczają się też tylko do usuwania wskazanych przez uprawnionych treści, ale obejmują również zapewnienie by nie pojawiały się one w serwisie w przyszłości. Tym samym już dziś na gruncie prawa polskiego obowiązują zasady wynikające z wyroku TSUE w sprawach C-682/18 i C-683/18 (YouTube/Cyando).

Cieszymy się, że mogliśmy się przyczynić do ukształtowania polskiego orzecznictwa w zakresie prawa autorskiego. Szczególne gratulacje kierujemy do dr Tomasza Targosza, który reprezentował powodów w postępowaniu.