W sobotę, 20 sierpnia, mija pierwsza rocznica śmierci Pani Profesor dr hab. Elżbiety Traple

19 sie 2022

W sobotę, 20 sierpnia, mija pierwsza rocznica śmierci Pani Profesor dr hab. Elżbiety Traple, założycielki naszej kancelarii, wychowawcy i mentora wielu z nas.

Pani Profesor była wieloletnim pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym prawnikiem, specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej, autorem wielu publikacji, w tym komentarzy i monografii. Prof. dr hab. Elżbieta Traple współtworzyła również prawne ramy nowoczesnej polskiej kinematografii, uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw oraz jako ekspert przygotowywała opinie dla Sejmu i Senatu RP. Przez 13 lat pełniła funkcję prezesa Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Była arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uznaniu jej dorobku naukowego i zawodowego została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi, samorządowymi oraz środowiska adwokackiego.

Dla nas wszystkich była przede wszystkim Wspaniałą Osobą, Mentorem i Przyjacielem, na którego życzliwe rady zawsze mogliśmy liczyć. W pamięci na zawsze pozostaną nam wspomnienia wielu lat wspólnej pracy, a nade wszystko profesjonalizm, optymizm i zawsze serdeczna postawa Pani Profesor wobec innych.

W celu upamiętnienia dorobku naukowego Prof. dr hab. Elżbiety Traple oraz upowszechniania wiedzy z jej ulubionego prawa autorskiego w dniu 29 września 2022 r. odbędzie się w Krakowie I Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. Profesor Elżbiety Traple.