Zakres zastosowania Aktu o Usługach Cyfrowych – sprawdź, czy podlegasz pod nowe przepisy!?

22 lis 2023

Niecałe 3 miesiące pozostało do momentu, w którym Akt o usługach cyfrowych (AUC) zacznie obowiązywać wszystkich pośredników internetowych. 

AUC nakłada szereg nowych obowiązków na dostawców usług online i wprowadza wysokie kary w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami. Aby ich uniknąć, dostawcy usług internetowych muszą wdrożyć szereg zmian prawnych i operacyjnych. 

Adresatami obowiązków określonych w AUC są dostawcy usług pośrednich w Internecie, tj. w szczególności pośrednicy w dostępie do treści umieszczanych w Internecie przez użytkowników. Poza zakresem stosowania AUC znajdują się natomiast ci dostawcy usług internetowych, którzy decydują o udostępnieniu w Internecie swoich lub cudzych treści (content providers).

Sprawdź, czy świadczone przez Twoją firmę usługi internetowe podlegają kwalifikacji jako usługi pośrednie objęte AUC. Jeśli tak, masz niecałe 3 miesiące na wdrożenie AUC.

Masz pytania związane z wdrożeniem AUC? Zapraszamy do kontaktu!