Zapraszamy na webinar dot. ochrony sygnalistów

21 cze 2024

Zapraszamy do udziału w webinarze: „Ochrona sygnalistów w systemie compliance przedsiębiorstwa”. Spotkanie odbędzie się 3 lipca (środa) w godz. 10:00-10:45.

Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo, jakie obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie sygnalistów. Prowadzący omówią wzajemne relacje między przepisami w zakresie whistleblowing a regulacjami prawnymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT). Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi wymogami w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienia kanałów przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych przez pracodawców. W ramach webinaru przedstawiona zostanie również problematyka ochrony praw sygnalistów w grupach kapitałowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Dowiesz się, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w związku z wprowadzanymi przepisami;
  • Poznasz najważniejsze wymogi dotyczące obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów;
  • Dowiesz się, w jaki sposób pracodawcy powinni podejmować działania następcze;
  • Zyskasz pewność w zakresie wdrażanych rozwiązań dotyczących ochrony praw sygnalistów.

Zapraszamy do rejestracji i udziału!

Szczegóły oraz zapisy pod linkiem: https://ochrona-sygnalistow-w-systemie-compliance.grwebsite.pl/